Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Уважаеми Г-не/ Г-жо Работите ли в сферата на споделената икономика1? 1 Понятието "споделена икономика" се отнася за бизнес модели, в които дейностите се реализират чрез платформи за споделяне, които създават отворен пазар за временно ползване на стоки или услуги, предоставяни от частни лица. Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“, финансиран по Европейската програма COSME. Европейската Комисия осъзнава нарастващото икономическо и екологично значение на споделената икономика. С попълването на този кратък въпросник Вие допринасяте за картографиране на организациите, активни в споделената икономика в Европа, като също така информирате Комисията за трудностите, пред които сте изправени, и за възможностите, които биха могли да бъдат използвани. Попълването на въпросника няма да Ви отнеме повече от 10 минути.

Прочети повече