Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Кампания на Европейската комисия "ЕС отворен за бизнес”

  09:36, 02 Nov 17

Много малки предприятия не се възползват максимално от наличните възможности и не се облагодетелстват от разширяването на бизнеса си зад граница. Това означава, че те не оползотворяват пълния си потенциал. Европейската комисия се надява да промени тази ситуация, като демонстрира какво може да се направи на единния пазар, когато сте отворени към Европа.
Като част от тазгодишната кампания „ЕС отворен за бизнес“ Генерална дирекция „Вътрешен пазар, промишленост, предприемачество и МСП“ (ГД „РАСТЕЖ“), с подкрепата на мрежата Enterprise Europe Network, ще фокусира вниманието върху почти 2 милиона стартиращи и разширяващи се компании в Словения, Чехия, Литва, Естония и България. Стартиращите и разширяващите се компании са от съществено значение за европейската икономика. Появата на нови компании означава нови работни места и нови продукти на пазара.
За да се запознае подробно с предизвикателствата пред новите бизнеси, Европейската комисия работи по премахване на бариерите пред разширяващите се компании, като увеличава максимално ефективността на екосистемите на Европа и осигурява по-голям достъп до финансиране, умения и защита на правата на интелектуална собственост. Всичко това нямаше да е възможно без единния пазар.
През цялата кампания ГД „РАСТЕЖ“ иска да насърчи притежателите на МСП да изследват предоставените от единния пазар възможности в три основни сфери:
- достъп до финансиране
- достъп бизнес партньори
- достъп до нови пазари
Кампанията „ЕС отворен за бизнес“ се характеризира с две основни фази:
Фаза 1 – ГД „РАСТЕЖ“ се свързва с мултипликатори като бизнес организации, банки и счетоводители и ги моли да предадат основните послания на кампанията до собствениците на компании.
Тази фаза включва пет информационни дни, провеждани във включените в кампанията държави от 18 май до 20 юни.
Фаза 2 – След като заинтересованите лица и мултипликаторите се включат в кампанията, ГД „РАСТЕЖ“ ще се свърже директно с МСП. Тази фаза ще включва насърчаване на заинтересованите лица да станат партньори на кампанията, разпространяване на успешни примери от практиката, онлайн реклама, връзки с медиите и дейности в социалните медии.
Тази 12-месечна информационна кампания, финансирана чрез програмата COSME (програмата на ЕС за конкурентоспособност на малките и средните предприятия), ще се провежда до края на 2017 г. в Словения, Литва, Естония, Чехия и България.

УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЕНИ ОТ ЕС ЗА МСП

ЕВРОПЕЙСКИ СХЕМИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА МСП В БЪЛГАРИЯ

За повече информация свържете се с нас:

Enterprise Europe Network
Европейският информационен и иновационен център
Тел.: +359 92 660271
Тел.: +359 92 660273
И-мейл: cci-vr@online.bgcci-vr@cci-vratsa.org; een.vratsa@gmail.com