Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Контакти

Адрес:бул."Хр. Ботев" 24, п.к. 267, 3000 Враца

Email:cci-vr@cci-vratsa.org

Телефони:+359 92 660271, +359 92 660273

Факс:+359 92 626308