Враца, България

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНАТА НА 14 МАЙ 2020 Г. ИЗВЪНРЕДНА ЕПИДЕМИЧНА ОБСТАНОВКА И С ЦЕЛ ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО  НА КОРОНАВИРУС COVID-19, ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА, ПРОДЪЛЖАВА ДО 31.03.2022 г. ДА ОГРАНИЧАВА  ДОСТЪПА НА КЛИЕНТИ ДО СВОИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ !

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ ИЗДАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ, НО ТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  - ВРАЦА И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЕКСПЕРТИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ХИГИЕННО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ!

ВСИЧКИ СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ, ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА,  СЕ ОТЛАГАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО !

Как можем да подпомогнем вашия бизнес?

Вземи съвет

Намери бизнес партньор

Подкрепа за иновации

Кои сме ние

Enterprise Europe Network е сред основните инструменти на Европейската комисия насочени към стимулиране на растежа на европейският малък и среден бизнес. Мрежата е съставена от над 600 бизнес и изследователски организации от повече от 60 страни в Европа, Азия, Северна и Южна Америка, осигурявайки глобален обхват. Прилагаме най-добрата международна и национална експертиза по пътя на Вашите иновации към нови пазари. Услугите, предоставяни от Мрежата Enterprise Europe Network за всяка конкретна фирма се определят на база индивидуален план за съдействие, който съдържа конкретни препоръки и набор от услуги, които целят цялостно подобряване на конкурентоспособността на фирмата. Услугите включват: съдействие при намиране на подходящи чуждестранни партньори, предоставяне на информация относно възможностите за европейско финансиране и необходимите стъпки при излизането на чуждестранни пазари, специализирани услуги за подобряване на иновационния капацитет на фирмите.