Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Представител на ЕEN към ТПП-Враца участва в Годишната среща на Mрежата

  11:46, 04 Oct 21
Представител на ЕEN към ТПП-Враца участва в Годишната среща на Mрежата

Тази година Годишната конференция на Enterpise Europe Network се проведе в периода от 29 септември до 1 октомври 2021г в Щутгарт, Германия.

Събитието бе открито от Държавния секретар по европейската политика във Федералното министерство на икономиката и енергетиката Клаудия Дьор-Вос, като участие взеха и представители на Европейската комисия и експерти от различни държави, членове на EEN. По време на пленарните сесии бяха засегнати теми като: устойчив растеж, подкрепа от Европейската мрежа на предприятията за възстановяване и устойчиво бъдеще в условия на Пандемия, интернационализация в свят след Пандемия, подпомагане на иновативни МСП, дигитализация, услуги в подкрепа на кръговата икономика, ролята на Мрежата в новия програмен период.

Представителят от страна на ЕЕН Враца към ТПП-Враца, Г-жа Илиана Филипова, представи успешни практики от региона на Северозападна България, за пътя на малките фирми в индустриалната екосистема и по-специално по какъв начин център ЕЕН Враца е подпомогнала тези фирми в условията на COVID-19, така че да не загубят мястото си на пазара.

На място, въпреки ограничения брой присъстващи членове на мрежата, бяха проведени срещи с представители на различни търговски палати и бизнес структури. По време на разговорите бяха обсъдени възможности за сътрудничество по линия на предстоящи европейски проекти, както и възможности за подкрепа на МСП в условия на Пандемия.