Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Покана за кандидатстване за онлайн обучение World Class Manufacturing

  14:21, 28 Sep 21

Като част от мрежата Enterprise Europe Network, Център за промишлено сътрудничество между ЕС и Япония отправя покана за кандидатстване за виртуално обучение World Class Manufacturing.

5-дневното обучение осигурява задълбочен анализ на японската производствена методология с цел подобряване на конкурентоспособността на компаниите от ЕС.

Следваща обучителна сесия: 7-11 март 2022 г.

Краен срок за кандидатстване: 25 ноември 2021 г.

Събитието е предназначено за служители (за предпочитане с инженерни или научни познания), способни да повлияят на производствената стратегия в тяхната компания.

Програмата осигурява:

· Задълбочен анализ на японската производствена методология

· Лекции, семинари, представени от експерти от японската индустрия

· Виртуални посещения на компании

· Прегледи след посещение

Без такса за участие, местата са ограничени до 25 избрани участници.

За повече информация и кандидатстване: https://www.eu-japan.eu/events/world-class-manufacturing-mission-II