Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Проектно партньорство

ОФЕРТИ ЗА ПРОЕКТНО КООПЕРИРАНЕ

Бюлетин Проектно Коопериране, бр.10, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 9, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 7, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 6, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 5, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 4, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 3, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 2, 2019
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 1, 2019

Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 91, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 90, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 89, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 88, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 87, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 86, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 85, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 84, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 83, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 82, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 81, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 80, 2018
Бюлетин Проектно Коопериранe, бр. 79, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 78, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 77, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 76, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 75, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 74, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 73, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 72, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 71, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 70, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 69, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 68, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 67, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 66, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 65, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр.64, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 63,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 62,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 61,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 60,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 59,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 58,2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 57, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 56, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 55, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 54, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 53, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 52, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 51, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 50, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 49, 2018
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 48, 2017.
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 47, 2017.
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 45, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране, бр. 44, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 43, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 42, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 41, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 40, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 39, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 38, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 22, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 12, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 11, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 10, 2017
Бюлетин Проектно Коопериране бр. 9, 2017