Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Подкрепа за иновации

Европейско финансиране

повече информация

Законодателство

повече информация