Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Иновации

Еnterprise Europe Network разполага със сертифицирани експерти за извършване на услугата оценка на иновационен капацитет на МСП, развиващи иновации на ниво услуги, продукти, технологии и бизнес модел. Оценката се извъшва чрез инструмента IMP3rove.

Методът е разработен от A.T. Kearney и Европейската комисия и е в съответствие с Европейските стандарти за управляние на иновациите: CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899.

Оценява се начина на управление на иновациите в петте им измерения:

 • Иновационна стратегия
 • Иновационна култура
 • Жизнен цикъл на иновациите
 • Основополагащи фактори
 • Иновационни резултати (финансовото измерение от внедрените иновации)

След оценката клиентът получава доклад, който позволява на фирмата да види силните и слабите си страни, сравнявайки я с най-добрите фирми от бенчмаркинг база данни. В момента базата данни IMP3rove е най-голямата бенчмаркинг база данни с данни фирми от всички сектори и над 30 държави.

След генериране на доклада сертифицираният експерт изготвя препоръки за конкретни мерки, които фирмата да предприеме, с цел да подобри иновационния си мениджмънт и всички свързани дейности (управление на човешките ресурси, управление на иновационни проекти, повишаване на приходите от иновации и др.).

Ползите за фирмите са:

 • Оценката ще Ви позволи да видите силните и слабите си страни и да се сравните с най-добрите фирми във Вашия сектор на световно ниво ;
 • Ще получите препоръки по отношение на възможностите за по-добро управление и стимулиране развитието на иновации;
 • Ще разберете как управлението на иновациите влияе на растежа им;
 • Ще получите сертификат за преминаване през оценката, която е в съответствие със стандартите CEN/TS 16 555-1 и CWA 15899;
 • Оценката ще бъде с добавена стойност за репутацията на Вашата фирма;
 • Извършената оценка с IMP3rove е предимство при кандидатстване по Инструмента за МСП по програма Хоризонт 2020;

Експерт от БТПП извършва оценката безплатно на ограничен брой МСП с иновационна дейност, желание за растеж, персонал от 10 до 250 служители и минимум 3-годишна история.

Какви други услуги предлагаме на иновативните фирми:

 • Консултации и подкрепа за иновативни МСП относно програмите за финансиране на научни изследвания и иновации
 • С нашите практични, персонализирани съвети ще бъдете уверени да излезете на международния пазар, защитавайки своите идеи и активи, докато Вашият бизнес расте
 • Нашите експерти ще Ви помогнат да комерсиализирате Вашата иновация по-бързо

Horizon 2020