Враца, България

Законодателство

За да получите информация за законодателството, касаещо търговията в ЕС изтеглете брошурата по-долу:

Брошура Търговия във вътрешния пазар

За други въпроси:

 

EEN - Враца

бул."Хр. Ботев" 24
п.к. 267, 3000 Враца
тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail:cci-vr@online.bg