Враца, България

Европейско финансиране

За да получите информация за възможностите за финансиране на бизнеса, изтеглете брошурите по-долу:

Брошура Възможности за финансиране на МСП

Услуги на Европейския Съюз за МСП 

Европейски схеми за подпомагане на МСП в България

За други въпроси:

 

EEN - Враца

бул."Хр. Ботев" 24
п.к. 267, 3000 Враца
тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail:cci-vr@online.bg