Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ - Открити процедури

  17:08, 02 Mar 17

"Фонд за ускоряване и начално финансиране"
Етап: "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" започна провеждането на пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за дялови и квазидялови инвестиции "Фонд за ускоряване и начално финансиране", съфинансиран със средства по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Цел: Създаване на един или повече инвестиционни фондове, в които в допълнение към публичния ресурс ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на тези фондове ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квазидялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи предприемаческата екосистема в България.
Общ бюджет: 55 млн. евро плюс 10% до 40% частно финансиране.
Срок: Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация се приемат до 10 март 2017 г.
Още по темата тук

"Фонд за технологичен трансфер"
Етап: Поради засиления интерес от пазарните участници към финансовия инструмент "Фонд за технологичен трансфер" "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" удължи с един месец периода на пазарните консултации. 
Нов срок: Предложения и коментари по проекта за техническа спецификация се приемат до 10 март 2017 г. 
Цел: Създаване на инвестиционен фонд, в който в допълнение към публичната инвестиция ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Целта на инвестиционните фондове е да инвестират ангажирания ресурс чрез дялови/квазидялови инвестиции в диверсифициран портфейл от предприятия, търсещи подкрепа за трансфер на технологии и иновации.
Общ бюджет: 30 млн. евро плюс частно съфинансиране от 10 до 30%.
Още по темата тук

"Фонд Мецанин/Растеж"
Етап: "Фонд мениджър на финансови инструменти в България" започна пазарни консултации във връзка с подготовката на условия и документи за избор на финансови посредници за изпълнение на финансов инструмент за дялови и квазидялови инвестиции фонд "Мецанин/Растеж". Това е третият пореден публикуван пазарен тест за финансов инструмент, съфинансиран по оперативна програма "Иновации и конкурентоспособност".
Цел: Създаване на един и повече инвестиционни фондове, в които в допълнение към публичния ресурс ще бъдат привлечени и частни инвестиции. Цел на тези фондове ще бъде инвестирането на ангажираните средства чрез дялови и квазидялови инструменти в диверсифициран портфейл от предприятия, като по този начин се подкрепи капацитетa за растеж на малките и средните предприятия в България.
Общ бюджет: 40 млн. евро плюс частно финансиране от близо 27 млн. евро.
Срок: Предложения и коментари по индикативната техническа спецификация се приемат до 13 април 2017 г.
Още по темата тук