Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Годишната конференция на европейската Мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия ( EEN- Enterprise Europe Network)

  16:31, 01 Dec 17

Годишната конференция на европейската Мрежа за подкрепа на малките и средни предприятия ( EEN- Enterprise Europe Network) е най-важното годишно събитие на мрежата, на което под формата на различни сесии се разискват теми свързани с подкрепа на бизнеса!

Търговско – промишлена палата Враца, като хост структура на ЕЕН Враца, обхващаща региона на цяла Северозападна България беше представена от Г-жа Илиана Филипова, Изпълнителен директор на ТПП Враца и Ръководител на мрежата ЕЕН, и Г-жа Светлана Борисова, експерт Международно сътрудничество на тазгодишната конференция, която се проведе през месец ноември в гр. Талин, Естония.

В събитието тази година взеха участие представители на Европейската Комисия и Агенцията за малки и средни предприятия (EASME).

По време на конференцията се проведоха панелни срещи и дискусии, представящи дейността, визията и мисията на мрежата през следващата година, както и организирани информационни сесии и работни групи на различни теми.

В рамките на конференцията бяха организирани двустранни бизнес срещи между експерти от различните центрове на EEN, по време на които бяха обсъдени съвместни инициативи и мероприятия.