Враца, България

Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“

  11:34, 21 May 18
Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“

Уважаеми Г-не/ Г-жо

Работите ли в сферата на споделената икономика1?

1 Понятието "споделена икономика" се отнася за бизнес модели, в които дейностите се реализират чрез платформи за споделяне, които създават отворен пазар за временно ползване на стоки или услуги, предоставяни от частни лица.

Каним Ви да станете част от проект „Да приемем иновациите и взаимодействието в Споделената Икономика - BeShared“, финансиран по Европейската програма COSME. Европейската Комисия осъзнава нарастващото икономическо и екологично значение на споделената икономика. С попълването на този кратък въпросник Вие допринасяте за картографиране на организациите, активни в споделената икономика в Европа, като също така информирате Комисията за трудностите, пред които сте изправени, и за възможностите, които биха могли да бъдат използвани. Попълването на въпросника няма да Ви отнеме повече от 10 минути.

След завършване на проучването, Вие ще бъдете поканени да участвате в местни събития, предназначени за инициативи на споделена икономика. Тези събития целят да съберат на едно място организации, работещи в сферата на споделената икономика с МСП и други заинтересовани страни. Ще се проведат открити дискусии за развитието на споделената икономика в Европа, на които ще се представят възможностите за сътрудничество с МСП. Водещи лектори ще представят различни теми в областта на споделената икономика като успешни бизнес модели, добри практики и предизвикателствата, пред които се изправя бизнеса в тази сфера.

Моля, попълнете приложеният въпросник до 15.06.18. С попълването му, Вие давате съгласието си да бъдете включени в проучване. Информацията, която предоставите е поверителна и няма да бъде разпространява на трети лица за анализ.  Ако имате въпроси относно настоящето проучване, можете да се свържете с нас чрез посочените контакти:

Тел: 092/660271

Имейл: cci-vr@online.bg

За да научите повече за проект BeShared, моля посетете нашият уебсайт!

Благодарим Ви за участието!

С уважение,

Екипът на проект BeShared