Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Проучване сред клиентите на Enterprise Europe Network

  09:53, 27 May 21

Enterprise Europe Network се стреми да подобри услугите, които предоставя на малките и средни предприятия. Поради тази причина приканваме всички клиенти на Enterprise Europe Network Враца към Търговско-промишлена Палата Враца, които са получили подкрепа през 2019—2020 г., да попълнят следното проучване относно удовлетвореността от предоставените услуги - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Client_Survey_2021
Анкетата е анонимна и отнема около 5 минути. Попълва се на горепосочения линк, като от меню езици можете да изберете български език. Краен срок: 15.06.2021 г.
Проучването се провежда от Изпълнителната агенция "Европейски съвет по иновациите и МСП" (EISMEA), която отговаря за изпълнеието на работата на Enterprise Europe Network от името на Европейската комисия.
Предварително Ви благодарим за участието!
 
Екипът на ЕЕН Враца