Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Поредна среща на Евроклуба при БТПП

  05:45, 09 Jul 20
Поредна среща на Евроклуба при БТПП

Еnterprise Europe Network имаше удоволствието да води поредната среща на Евроклуба към БТПП.

Поводът на срещата бе приключването на Хърватското председателство на Съвета на Европейски съюз и поемането му от Германия.

В дискусиите участваха г-н Джакомо Матино, ръководител на отдел, Генерална дирекция „Вътрешен пазар, индустрия, предприемачество и МСП“, и посланиците на Хърватия и Германия.

Работният език бе английски!