Враца, България

Макрорегионални стратегии и междурегионално транснационално сътрудничество в синергия с Enterprise Europe Network

  11:10, 22 May 20
Макрорегионални стратегии и междурегионално транснационално сътрудничество в синергия с Enterprise Europe Network

Макрорегионални стратегии и междурегионално транснационално сътрудничество в синергия с Enterprise Europe Network засилват растежа в териториите.
Вижте различни примери за това как проектите за европейско териториално сътрудничество се възползват от услугите и инструментите на Enterprise Europe Network.
https://ec.europa.eu/regional_policy/en/newsroom/news/2020/05/19-05-2020-macro-regional-strategies-interreg-transnational-cooperation-in-synergy-with-the-enterprise-europe-network-to-enhance-growth-in-territories?utm_campaign=5bbafba482f076000104e1dd&utm_content=5ec3df6288ad050001031e10&utm_medium=smarpshare&utm_source=facebook