Враца, България

ВЪВ ВРЪЗКА С ОБЯВЕНОТО ИЗВЪНРЕДНО ПОЛОЖЕНИЕ И ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС COVID-19, ТЪРГОВСКО – ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА ВРАЦА, ВЪВЕЖДА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО СВОИТЕ ПОМЕЩЕНИЯ, ЗА ПЕРИОДА ОТ 16.03.2020 ДО 29.03.2020 !

  09:14, 17 Mar 20

ПРОДЪЛЖАВА ПРИЕМАНЕТО И ПРЕДАВАНЕТО НА СЪОТВЕТНИТЕ ДОКУМЕНТИ, КАСАЕЩИ ИЗДАВАНЕТО НА СЕРТИФИКАТИ ЗА ПРОИЗХОД, ПРЕВОДИ И ЛЕГАЛИЗАЦИИ И ДРУГИ УСЛУГИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ПЛАЩАНИЯ В БРОЙ, НО ТЕ ЩЕ СЕ ИЗВЪРШВАТ В УСЛОВИЯ НА ОГРАНИЧЕН ДОСТЪП ДО ПОМЕЩЕНИЯТА НА ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА  - ВРАЦА И ОТ СЪОТВЕТНИТЕ ЕКСПЕРТИ, ПРИ СПАЗВАНЕ НА ВСИЧКИ ХИГИЕННО-САНИТАРНИ ИЗИСКВАНИЯ!

ВСИЧКИ СЕМИНАРИ, ОБУЧЕНИЯ И СЪБИТИЯ, ПО ПРОЕКТИ, ИЗПЪЛНЯВАНИ ОТ ТЪРГОВСКО-ПРОМИШЛЕНА ПАЛАТА – ВРАЦА,  СЕ ОТЛАГАТ ЗА НЕОПРЕДЕЛЕН ПЕРИОД ОТ ВРЕМЕ!

ПРЕДВАРИТЕЛНО БЛАГОДАРИМ ЗА РАЗБИРАНЕТО !