Враца, България

Втора покана за кандидатстване към фирми за включване в проект Ready2Net

  09:26, 13 Feb 20

През юли 2019, Търговско-промишлена Палата Враца отправи покана към МСП за кандидатстване по пилотен проект Ready2Net, който има за цел да подпомогне МСП да развият, разширят или подобрят международния си бизнес обмен чрез създаване на мрежи за партньорства в бизнеса и експорта с други МСП, насочени към увеличаване възможностите за излизане на чужди пазари за износ.

Проектът изпълняваме с международен консорциум, от 5 бизнес - организации от Италия, Испания, Полша, Латвия и България с водещ партньор InnovhubSSI srl – Италия.

Проектът е с продължителност от 24 месеца: от 01.03.2019 до 01.03.2021.

Проектът Ready2Net има за цел да създаде 10 мрежи от партньорства на МСП за износ в следните сектори и подсектори:

 1. Текстил: копринени / полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа
 2. Текстилни машини: машини, компоненти за тях и процеси при обработката на копринени / полиестерни и вискозни тъкани; памучни тъкани; кожа
 3. Индустрия 4.0: роботика, мехатроника, промишлени сензори, Интернет на нещата (IoT), 3D печат, Изкуствен интелект (AI), увеличена реалност, предсказуема поддръжка
 4. Храни: биологични и висококачествени хранителни продукти
 5. Интериорен дизайн: включително дизайнери и производители на мебели и  интериор за бита
 6. Биоикономика: интелигентна зелена икономика, опаковки, изделия от рециклирани продукти

Всяка мрежа за износ ще се състои от минимум 4 и максимум 8 МСП, идващи от поне 3 различни държави от ЕС.

Мрежите за износ могат да бъдат оформени по следните два модела: допълващ се / вертикален модел (за сектори 1, 2 и 3) и традиционен модел (за сектори 4, 5 и 6). Мрежите за текстил и текстилни машини ще действат по допълващия се модел, при който

компаниите покриват всички стъпки на производствената верига и по този начин обслужват всички видове клиенти.

В определените срокове за кандидатстване по проекта имаме 9 одобрени мрежи. За сформирането и на последната (десета) мрежа, е отворена втора покана за кандидатстване. В тази връзка, Търговско-промишлена Палата Враца кани отново всички потенциални участници да се регистрират в платформата. Поканата е отворена за МСП от всички гореспоменати сектори.

Правилата на проекта не изключват създаване на мрежи от предприятия, които вече си сътрудничат и работят съвместно.

Участието е проект Ready2Net е безплатно.  Всяка Мрежа за износ ще получи 100% финансова подкрепа в размер на максимум 25 000 евро, за покриване на допустимите разходи, свързани с изпълнение на нейните дейности.

Участващите МСП ще се възползват от:

 • Създаване на коопериране в мрежа за износ, която ще засили капацитета за износ на всяко МСП участващо в нея;
 • Двудневна обучителна програма в Милано, която ще се фокусира върху процеса на интернационализация;
 • Дистанционно обучение за разработване и финализиране на плана за действие на мрежата, включително  и бюджет. Планът за действие ще определи стратегията за интернационализация за износ на максимум 2 чуждестранни пазара;
 • Осъществяване на дейностите по интернационализация, установени в плана за действие като:
 • Създаване на общ бранд;
 • Участие в конференции, брокерски събития, международни изложения;
 • Търсене на партньори;
 • Наемане на експерти (мениджър за износ, технически експерти);
 • Абонамент за съответните платформи за електронна търговия;
 • Разработване на общи проекти за увеличаване на продажбите и/или международната видимост.
 • ЕЕН услуги за интернационализация – пазарна информация, IPR, търсене на партньори, брокерски събития, бизнес мисии и др.

РАБОТНИЯТ ЕЗИК НА ПРОЕКТА Е АНГЛИЙСКИ

Процесът по кандидатстване се състои от 3 стъпки:

 1. МСП кандидатства индивидуално, чрез уебсайта на проекта https://www.ready2net.eu/  бутона APPLY NOW, попълва онлайн формуляра и прилага необходимите допълнителни документи.

Срокът за индивидуално кандидатстване на МСП е 19.02.2020 г.

 1. След одобрение, МСП завършва онлайн профила си и изразява интерес/избира други одобрени предприятия за партньорство и сформиране на мрежа.
 2. Сформираната мрежа подава своето проектно предложение за одобрение. При одобрение на мрежата, следва подписване на договори с участниците.

Срокът за подаване на проектното предложение на мрежата е 29.02.2020 г.

За повече информация, моля посетете уебсайта на проекта https://www.ready2net.eu/  Там ще намерите и Поканата за кандидатстване с детайлна информация относно проекта и неговите фази.

За контакт:

Търговско-промишлена Палата Враца

Венцислава Страхилова и Светлана Борисова

Тел: +359 92 66 02 73 / +359 92 66 02 71

E-mail: ccivr.ready2net@gmail.com