Враца, България

ЕК информира европейските предприятия за митническите правила, предвидени в случай на Брексит без сделка

  10:15, 25 Feb 19

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В ТПП-Враца постъпи информация от Представителството на Европейската комисия в България за предприетата от Комисията интензивна кампания за разясняване на митническите правила и изискванията за косвено данъчно облагане (например ДДС), които ще се прилагат, в случай че на 30 март Обединеното кралство прекрати членството си в ЕС без споразумение.
Кампанията е част от подготовката на Комисията за т. нар. „Брексит без сделка“ и се провежда в контекста на заключенията, приети на заседанието на Европейския съвет (формат „член 50“) от декември 2018 г., в които се призовава за активизиране на работата по подготовката за оттегляне на Обединеното кралство от ЕС при всички възможни сценарии.
Тъй като считаме, че информацията по темата е изключително важна и полезна за българските предприемачи, Ви я предоставяме за да се запознаете с нея предварително и да прецените какви действия следва да предприемете, за да продължите в бъдеще търговските си взаимоотношения с партньори от Великобритания без сътресения.

За повече информация тук.

С уважение,

Екипът на Enterprise Europe Network