Враца, България

REACH 2018: Потребители на химикали: уверете се, че доставчиците ви регистрират навреме вашите вещества

  12:16, 14 Jun 16

 Безопасната употреба на химикали на работното ви място се базира на съветите, които получавате от доставчиците си. Уверете се, че веществата, важни за бизнеса ви, ще бъдат регистрирани преди крайния срок 31 май 2018 г. и че вашите употреби ще бъдат обхванати.

За повече информация можете да натиснете тук