Враца, България

REACH 2018: Втори доклад относно функционирането на REACH и CLP

  12:02, 31 May 16

 Във втория си доклад относно функционирането на REACH и CLP, ECHA посочва, че химикалите се използват по-безопасно, което води до по-висока защита за хората и околната среда. Въпреки този факт, е необходим допълнителен напредък - особено по отношение на качеството на данните за регистрация и класифициране на химични вещества, представени от фирми.

За повече информация можете да натиснете тук