Враца, България

Научете повече за въздействието на химикалите, които употребяваме в Европа

  09:28, 29 Jan 16

Вече е по-лесно да намерите информация за 120 000 химикала, употребявани в Европа днес.
 
От 20.01.2016г. вече има нов, по-лесен начин да научите повече за химикалите, които употребяваме ежедневно. Информацията е представена в три нива на сложност: обикновена информационна карта, по-подробен кратък профил и пълни данни за източника.
 
Информационната карта (InfoCard) съдържа резюме с основна информация за химичното вещество на общодостъпен език. Потребителите могат да прочетат за химикалите, на чието въздействие са изложени, къде обикновено се използват, дали са опасни, както и за предпазните мерки, които е възможно да им се наложи да предприемат.
 
В краткия профил се разглеждат по-подробно околната среда, здравето на човека и физикохимичните свойства на химичното вещество. Даден е лесен за ползване преглед на събраната информация за всяко вещество съгласно различни регламенти за химикалите.
Краткият профил е предназначен най-вече за работодатели, работници, представители на академичните среди и законодатели.
 
Третото ниво, данни за източника, включва необработени данни, предоставени на ECHA от дружествата в регистрационните досиета по REACH и нотификациите в списъка за класификация и етикетиране.
 
За повече информация можете да натиснете тук: