Враца, България

Покана за двустранни бизнес срещи по време VI-та Балканска и Черноморска конференция Дни на клъстерите 2015 – Брашов, Румъния

  15:13, 23 Sep 15

Търговско-промишлена палата – Враца, чрез своя център Enterprise Europe Network, има удоволствието да Ви покани на

бизнес срещи по време VI-та Балканска и Черноморска конференция Дни на клъстерите 2015, 

които ще се проведат на 22 до 23 октомври 2015г. в град Брашов, Румъния

Целта на събитието е да събере заедно клъстери, фирми и университети от културните и среди и креативните индустрии и да стимулира генерирането на нови бизнес и проекти идеи, които могат да бъдат финансирани чрез програми, финансирани от Европейския съюз и Структурните фондове.

 

Двустранните бизнес срещи ще се организират паралелно с VI-та Балканска и Черноморска конференция Дни на клъстерите 2015. Целта на конференцията е засилване на синергията чрез публично-частен диалог и обмяна на добри практики между клъстерите. Специално място тази година ще бъде отделено на сектора на Креативните индустрии.

 

Фирми, клъстери и други организации от културните и креативните индустрии, които имат желание да участват, могат да участват в събитието като попълнят регистрационната форма на уебсайта на събитието: http://daniklastera.clusterhouse.rs/

 

Можете да намерите пълния текст на поканата и подробна програма тук.

 

При желание за участие можете да се свържете с нас:

Enterprise Europe Network - Враца

Търговско-промишлена палата - Враца

Хр. Ботев 24, 3000 Враца

тел.: 092 660273/660271

e-mail: cci-vr@online.bg

Миглена Асенова