Враца, България

Покана за включване в програма за посещения на МСП (“SME visit programme”) на Европейска агенция по химикалите

  09:12, 03 Jun 15

 Като нов елемент на програмата за обучение, Европейска агенция по химикалите(ECHA) обяви програмата “SME visit programme”, която да предостави практически опит на служителите на ECHA, чрез посещения на място в малки и средни предприятия, които попадат под обхвата на европейското законодателство за безопасно използване на химикали (съгласно регламенти BPR, CLP и REACH).

Европейската агенция по химикалите постоянно предприема дейности, целящи подобряване на регулаторната подкрепа, използваните IT инструменти, както и комуникацията с фирмите. Агенцията се допитва да представителите на бизнеса за да получи тяхното становище, използвайки различни средства – срещи, дискусии, интервюта и т.н.

Тези усилия следва да бъдат допълнени от обявената програма, чрез която служители на агенцията посещават фирми в родните си страни. Обмяната на опит и впечатления ще спомогне на прецизиране на подхода към бизнеса. Посещенията ще започнат след летния период на 2015 (между септември и ноември) и ще бъдат двудневни.

Търсят се фирми,склонни да приемат служители на ECHA, като по този начин им предоставят възможност да се запознаят със задачите на бизнеса в процеса на обработка на химикалите и осигуряването на безопасност (от гледна точка на МСП).

Участието е безплатно и доброволно.

В случай, че имате интерес да се включите в програма на Европейската агенция по химикалите и да приемeте подобно посещение, моля да заявите това свое желание до екипа на Enterprise Europe Network – гр. Враца най-късно до 12.06.2015.