Враца, България

Двустранни бизнес срещи „ХОРИЗОНТ 2020 - научни изследвания, развитие и иновации" - 11 юни 2015г., гр. Острава, Чехия

  16:44, 09 Apr 15

Основна цел е провеждане на предварително уговорени срещи с предприемачи, представители на фирми, университети, научно- изследователски организации, с оглед обмяна на идеи и изграждане на нови консорциуми за подаване на иновативни проекти и проекти, свързани с научната и развойна дейност, особено в рамките на следните европейски програми:
•   Хоризонт 2020
•   Еразъм +
•   Евростарс 
 
Съпътстващата програма се състои от семинар (представяне на наличната подкрепа за иновативни и научни проекти, казуси) и посещение до следните изследователски центрове:
•   IT4IInnovations Национален център по суперкомпютри -  http://www.it4i.cz/?lang=en
•   Нанотехнологичен център – http://www.vsb.cz/9360/en
•   Енергиен изследователски център - http://vec.vsb.cz/en/
•   Енергиен отдел за оползотворяване на нетрадиционни източници на енергия - http://enet.vsb.cz/en
•   Институт за чисти технологии за добив и оползотворяване на суровини за енергетиката - http://ict.hgf.vsb.cz/cs
•   Институт за технологии за околната среда- http://www.ietech.eu/en/index
•   Департамент по роботика - http://robot.vsb.cz/en/
•   Биотехнологичен парк “Медицински иновации” - http://www.4medi.cz/co-je-to-4medical-innovations.php
•   Център за изследване на затлъстявания към Медицински университет Острава.
 
Официален език: английски език
 
ВАШАТА ВЪЗМОЖНОСТ
• Представете иновативните си идеи и/или технологии за да привлечете нови партньори.
• Срещнете се с потенциални партньори от бизнеса и академичните среди в рамките на един ден.
• Намерете партньори за нови проектни предложения
 
За участие, моля отворете следния линк и попълнете регистрационната форма: https://b2bharmo.com/OSTRAVA2015/index.php/en/users/register
 
След като се регистрирате, може да актуализирате профила си, да поставите лого, снимка и да поканите други участници за срещи. 
 
Може да бъдат организирани до 15 двустранни срещи (една среща е с продължителност до 20 минути).
 
СРОКОВЕ
- Регистрация и попълване на профил на компанията – до 15.05.2015
- Предварителен онлайн избор на фирми/организации за провеждане на двустранни срещи – до 01.06.2015 
- Провеждане на двустранни срещи - 11.06.2015 (от 12:00 до 18:00ч.)
 
Миналогодишното събитие привлече 169 представители на фирми, изследователски институти и университети от 17 страни (Австрия, Чешката република, Естония, Франция, Германия, Унгария, Израел, Италия, Латвия, Литва, Полша, Португалия, Словакия, Словения, Испания, Украйна, Великобритания) и бяха реализирани 317 транснационални срещи. 
 
За повече информация можете да посетите уеб сайта на събитието:
 
УЧАСТИЕТО Е БЕЗПЛАТНО!
 
При желание за участие можете да се свържете с нас:
Enterprise Europe Network - Враца
Търговско-промишлена палата – Враца
бул. Хр. Ботев 24
п.к. 267, 3000 Враца
тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail: cci-vr@online.bg
Миглена Асенова, Станислава Трифонова