Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

ОБЩЕСТВЕНА КОНСУЛТАЦИЯ: БИЗНЕС ОПИТ НА ЕДИННИЯ ПАЗАР НА УСЛУГИТЕ

  15:43, 10 Dec 14

 Обществената консултация е предназначена за собственици или представители на предприятия, които използват, купуват или предоставят услуги в други страни от ЕС, или в Норвегия, Лихтенщайн или Исландия. Попълването му ще ви отнеме около 10 минути.

Европейската комисия търси начини за насърчаване на растежа чрез ограничаване и премахване на пречките за купуване и продажба на услуги в различни страни от ЕС. Целта на настоящото проучване е да разберем какви точно са тези пречки и кои от тях са от най-голямо значение за предприятията. Очакваме с нетърпение да споделите вашия опит при покупката и продажбата на услуги в ЕС.
Резултатите от проучването и семинарите ще бъдат обсъдени със страните от ЕС и членове на Европейския парламент на финална конференция през март 2015 г., като част от Форума по въпросите на единния пазар.
Резултатите от проучването ще бъдат използвани при съставянето на предстоящия доклад за оставащите пречки на единния пазар на услуги и за разработване на нови инициативи за ограничаване и премахване на пречките. 
Проучването е анонимно. Моля, не попълвайте Вашите имена / името на Вашето предприятие.  
Как да участвате?
Попълнете приложената анкета и я изпратете на факс: +359 92 62 63 08 или имейл: cci-vr@online.bg или een.vratsa@gmail.com
Краен срок: 31 януари 2015