Враца, България

Самостоятелно търсене и получаване на бизнес и технологични оферти

  15:00, 14 Jul 14

Уважаеми представители на бизнеса,

Вече имате възможност и за самостоятелно търсене и получаване на новите профили, публикувани в Базата данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер след регистрация.
В нея имате достъп до над 60 000 оферти за намиране на чуждестранни бизнес партньори, нови клиенти от европейския и световния пазар, партньори за съвместно участие в проекти, комерсиализиране и внедряване на нови технологии.
Базата данни за бизнес коопериране и технологичен трансфер можете да намерите в секциите Бизнес оферти и Технологични оферти.
Екипът на Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата ще продължи да издава ежемесечно Бюлетин Бизнес партньорство на български език.
Бюлетин Технологично партньорство ще бъде издаван периодично на български език.