Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Покана - Европейска седмица на МСП

  16:57, 27 Nov 13

Център Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата – Враца има удоволствието да Ви покани на семинар на тема

„Предизвикателства и възможности за участие на Балканските страни (България-Румъния-Сърбия) в стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион“

Събитието се провежда в рамките на Европейската седмица на МСП и е част от официалния календар със събития, провеждащи се по време на Европейската седмица на МСП.

По време на семинара ще бъдат обсъдени предизвикателствата и възможностите за участие на балканските страни (България, Румъния и Сърбия) в стратегията на ЕС за развитие на Дунавския регион, с акцент върху работните групи "Конкурентоспособност," и "Бизнес развитие" и по-специално иновациите и изграждането на Дунавска мрежа за технологичен трансфер.

Дата на провеждане: 29.11.2013
Начален час на събитието: 10.30 часа
Място: Зала на Представителството на ЕК в България – 2-ри етаж
Гр. София 1000, ул. Г. С. Раковски 124
Програма

Официална страница на събитието: http://ec.europa.eu/enterprise/intsub/sme-week/index.cfm?fuseaction=sme.viewPublishedEvent&event_id=6704&edition_id=8369&country_cd=bg#tabs-2

За повече информация:
Търговско-промишлена палата - Враца
Хр. Ботев 24
п.к. 267, 3000 Враца
тел.: 092 660273/660271
факс: 092 626308
e-mail: cci-vr@online.bg