Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Покана за среща-изложение

  16:53, 12 Apr 13

Министeрството на икономиката, енергетиката и туризма, съвместно с най- голямата бизнес мрежа в Европа Enterprise Europe Network организира СРЕЩА - ИЗЛОЖЕНИЕ на български производители в областта на хранително-вкусовата промишленост и земеделието с експерти от правителствения и частния сектор и представители на основни търговски вериги.

Търговските изложения ще се проведат на:

20.04.2013 г. в гр. Пловдив (Панаирна палата 14)

27.04.2013 г. в гр. Велико Търново (Художествена галерия)

Цели на изложенията: Запознаване с възможностите за местно и европейско финансиране и сертифициране на земеделска продукция и продукти на преработвателната промишленост; Предоставяне на безплатни експертни консултантски услуги на предприятията относно начини за повишаване на конкурентноспособността, въвеждане на нови технологии за производство, информация за Европейския единен пазар и възможности за достъп до него; Информация относно възможностите на Enterprise Europe Network; Основните търговски вериги в България да се срещнат с потенциални нови доставчици.

На всеки участник ще бъде предоставено безплатно място/щанд, където да разположи мостри от продукцията си както и ще бъдат предоставени безплатни информационни материали. Таксата за участие е изцяло покрита от организаторите.

Записване за участие до 15.04.2013г., 17:00 ч. на електронен адрес agrofood2013@mee.government.bg или по телефон на 02/ 940 7287; 940 7557.

Пълния текст на поканата можете да намерите в прикачения файл.