Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Покана за Информационен ден - Енергийна ефективност

  16:52, 18 Mar 13

Уважаеми членове и партньори,

Enterprise Europe Network към Търговско-промишлена палата - Враца има удоволствието да Ви покани на семинар, организиран съвместно с Аксент Консултинг ЕООД на тема: „Как да реализираме инвестиционните си намерения чрез грантова схема „Енергийна ефективност и зелена икономика” .

На семинара ще бъдат изяснени критериите за допустимост по Оперативна програма „Конкурентоспособност”, чиято грантова схема: ”Енергийна ефективност и зелена икономика” е отворена за прием на проектни предложения до 31.10.2013 година.

По време на семинара ще бъдат подробно разгледани условията и възможностите на процедурата, етапите на кандидатстване, тесните места при подготовка на проектното предложение, механизмите за изпълнение.

Срещата ще се проведе на 29 март 2013 г. от 10.00 часа в Конферентната зала на Търговско-промишлена палата – Враца, пл. Христо Ботев, Дом на културата - II етаж.

В приложените файлове можете да намерите Поканата и Програмата за семинара.


Молим Ви с оглед оптимално планиране на местата да потвърдите участието си до 27 март 2013 на:

тел: 092 660273/660271

и на ел.поща cci-vr@online.bg, een.vratsa@gmail.com


С уважение,
Светлана Борисова, Миглена Асенова
Enterprise Europe Network
Търговско-промишлена палата - Враца