Враца, България

Покана

  09:07, 10 Jul 12

Покана за 32-ро издание на Международната предприемаческа борса в ИЗТОК-ЗАПАД, която ще се състои на 13 и 14 Септември 2012г. в Торгау (Заксен).

Целеви отрасли:

Електроника, автоматика и системи за контрол (измерване и регулиране), програмиране, екологични технологии, алтернативни енергийни източници: геотермална енергия, слънчева, вятърна и биоенергия, апаратура и монтаж;

  • Металообработване; търговия със стомана, като и други метали и сплави, металостроене и монтажи; изграждане на съоръжения и технологична техника (особено по отношение на въздуха и водата), спедиция;
  • Химия, фармация и дистрибуция, строителна индустрия, стъкло, пластмаси и дърво;
  • Консултиране, бизнес консултиране, инженерни бюра, реклама, образование,изложения, банки, управление, застраховане, право.

Краен срок за регистрация: 28 Август 2012г.

Повече информация, свързана със събитието, можете да откриете в прикачения файл.