Враца, България

"Европейският Бизнес и Научен Форум Берлин

  09:00, 10 Jul 12

 "Европейският Бизнес и Научен Форум Берлин 2012" се проведе успешно от 10 до 12 май в Берлин. На него се събраха над 50 фирми и изследователски организации от различни сектори, които представиха новаторски идеи и стартираха нови партньорства, с които да намерят решения на градските предизвикателства, пред които сме изправени в наши дни. Целта на събитието бе подпомагане и насърчаване на иновациите, междусекторната обмяна на идеи между науката и бизнеса, и обединяване на нови партньори в различни европейски региони. Този обмен бе организиран в четири основни тeми:

  • Разработване на бизнес райони
  • Остаряване в добро здраве
  • Иновативно строителство
  • Стартиране на бизнес в градовете

Събитието започна на 10 май с посещение на Иновационен център THESEUS. На 11 май бе официалното откриване и презентации, където взе участие и представителката на EEN Враца Мария Панайотова с презентация на тема „Стратегия за икономическо засилване на Северозападния регион“. Втората част на деня бе посветена на двустранни бизнес срещи, по време на които се срещнаха над 40 фирми, които обмениха идеи и контакти. Събитието завърши на 12 май с Техническа обиколка на Берлин.