Враца, България

Ден на отворените врати

  16:38, 17 Jan 12

На 04-10-2011 година ще се проведе ден на отворените врати в центъра Enterprise Europe Network към ТПП-Враца. Денят ще бъде посветен на "Консултации за МСП, свързани с възможностите за кандидатстване по програми, финансирани от ЕС"

Денят на отворените врати ще бъде посветен на детайлни консултации и запознаване на местния бизнес с възможностите за кандидатстване по редица програми, финансирани от ЕС. Ще бъдат разяснявани формуляри и процедури, свързани както с Оперативните програми, съфинансирани от Република България, така и с възможности за кандидатстване за безвъзмездна финансова помощ директно от европейските фондове.

Специално внимание ще се обърне и на програма JEREMIE, която все още не се ползва с широка популярност сред българския бизнес.

Вратите ни са широко отворени за бизнеса! Елате и се уверете!