Враца, България

Съвет GS1 България към БТПП ще черпи от опита

  10:47, 17 Jan 12

В рамките на програмата за менторство представители на GS1 България започват посещение в GS1 Австрия. В делегацията, която се води от Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на Бюрото на Съвет GS1 България към БТПП, участват представители на бизнеса, търговските вериги, производители на фармацевтични и химически продукти. Целта на посещението е да бъде споделен опита от работата по внедряване на стандартите GS1 в двете страни, както и обмен на добри практики от тяхното приложение.

 

В първия ден от посещението ще се направи преглед по внедряване на новата символика DataBar за уникална идентификация на пресни продукти и стоки с променливи тегла. Ще бъда проследен напредъка за приложение на стандартите GS1 в сектор здравеопазване, електронно правителство и решения за мобилни приложения с цел безопасността и по-доброто обслужване на крайния потребител.

При бързото навлизане на нови технологии и в България, зачестиха запитванията, свързани с използването на радиочестотната идентификация по веригата на снабдяване и стандартите на GS1 в това направление. По темата е отделено специално внимание като е предвидена и визита на лабораторията Enso Detego GmbH, създадена с участието на GS1 Австрия.