Враца, България

Проект ИННОБРИДЖ

  10:21, 05 Oct 11

Стартира втори подбор за иновативни идеи и разработки на предприемачи от Трансграничната зона Румъния - България, организиран по проект 2.3-1.2. „ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации”.

Всички предприемачи, които имат желание да участват, могат да изтеглят формуляр от сайта на проекта: www.innobridge.rcci.bg , меню Материали, Формуляр за кандидатстване и да го изпратят на e-mail: projects@rcci.bg в срок до 14 октомври 2011г.

Предприемачите, представили идеи с потенциал ще бъдат поканени да вземат участие в безплатно интензивно обучение по ключови предприемачески компетенции. Те ще имат възможността да получат безплатни консултантски услуги, според техните индивидуални нужди, които включват: правни консултации, консултации по интелектуална собственост, маркетинг, мениджмън, възможни източници на финансиране и др. Освен това одобрените кандидати ще получават професионални напътствия в целия процес на развитие на идеята до превръщането й в работещ бизнес, по международно признат модел и методика за подкрепа на стартиращ бизнес, прилаган в структурите на Европейската мрежа на бизнес и иновационните центрове EBN.

Проектът „ИННОБРИДЖ – Изграждане на трансгранична бизнес мрежа за иновации” се изпълнява от Русенска Търговско – Индустриална Камара, в партньорство с Център за Консултации и Управление на Проекти – Europroject (Румъния) и Българо – Румънска Търговско Промишлена Палата с финансовата подкрепа на Програмата за трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007 – 2013, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.