Враца, България

Проучване

  09:13, 14 Apr 11

 Проучване на проблемите за фирмите на Вътрешния пазар

Генерална дирекция "Единен пазар" на Европейската комисия търси мнението на фирмите от ЕС във връзка с някои аспекти на Вътрешния пазар. За тази цел е разработен кратък въпросник, фокусиран върху реални проблеми, с които има вероятност да са се сблъскали фирмите в Единния пазар, както и източниците на информация, съвет и помощ, които те използват или биха желали да използват, за да преодолеят тези проблеми.

За ваше улеснение, въпросникът е преведен на български език. Можете да го изтеглите от ТУК.

Очакваме Вашите мнения до 25 април 2011 год. на e-mail: cci-vr@online.bg

За въпроси и контакти:
Станимира Боцева
Enterprise Europe Network Враца
Тел. 092 660271
Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@online.bg


Благодарим Ви за участието в тази анкета.