Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Международен Бизнес форум

  15:58, 10 Feb 11

 4-ти Международен Бизнес форум „Русия – Европа: Сътрудничество без граници”, Москва, Русия 18 април 2011

 

Enterprise Europe Network Враца към Търговско-промишлена палата - Враца има удоволствието да Ви покани на събитие, организирано от Асоциацията на Московските предприемачи - форум за бизнес възможности / инвестиционен форум за намиране на партньори „Русия – Европа: Сътрудничество без граници” (www.ru-eu-cooperation-without-frontiers.com), който ще се проведе в Москва на 18 април 2011 г. в Правителствената изложбена зала (ул. Нови Арбат 36/9).

 

Участието е безплатно. Участниците поемат разходите си по пътя и настаняването. По индивидуално желание, могат да бъдат осигурени две услуги, които се заплащат допълнително:

а) преди форума – поставяне на рекламни материали за фирмата на сайта на форума ( не повече от 3 страници, формат WORD с/без снимки, Times New Roman 12, без данни за контакт, за предпочитане на руски език. (200 евро без ДДС 18%);

б) по време на форума – осигуряване на 4-метров щанд на фирмата (400 евро без ДДС 18%).

 

Форумът ще бъде посветен на двустранните преговори между руските индустриални фирми, между които МСП в производството, изследването, развитието, услугите, включително инвестиционни проекти, фирми, които желаят да намерят потенциални бизнес партньори в Европа и европейски фирми, между които МСП и бизнес подпомагащи институции, които биха проявили интерес по отношение на руски бизнес предложения и проекти или които от своя страна предлагат сътрудничество, включително инвестиционни проекти, свързани с руската бизнес общност.

 

Успоредно с намирането на партньори в Програмата на форума и на трите кръгли маси, ще се обсъди ускоряването на модернизирането на руската икономика и диверсификацията чрез включването на руски компании, сред които и МСП, които имат международни бизнес отношения, особено с Европейски страни, които участват в съвместната инициатива между Русия и ЕС " Партньорство за модернизация "; ролята на столицата на Русия - Москва като потенциален международен бизнес и финансов център и катализатор за международните фирми, в това число и МСП в руския регион; подпомагане на руските промишлени предприятия в банковото кредитиране на инвестиционни проекти и предложения за бизнес партньорство, разширяване на дейностите им по внос/износ, привличане на преки чуждестранни инвестиции и съвременни технологии.

 

За нас ще е чест ако се присъедините към това специално събитие!

 

За повече информация и записване за участие:

Велина Савчева

Enterprise Europe Network Враца

Търговско-промишлена палата - Враца

Тел: 092/660271

Факс: 092/626308

email: cci-vr@online.bg