Враца, България

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ

  08:52, 29 Nov 10

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ
TERRATEC/ENERTEC 2011, ЛАЙПЦИГ, ГЕРМАНИЯ

ИНИЦИАТИВАТА BE2WEEN
Търговско-промишлена палата Враца Ви кани на международното изложение TERRATEC/ENERTEC 2011 и участие в двустранни бизнес срещи в рамките на изложението, които ще се проведат на 25 и 26 януари 2011г. в Лайпциг, Германия. Срещите се организират по проект BE2WEEN, съфинансиран от Европейската комисия.

BE2WEEN - Bridging Enterprises To Empower Environmental and Energy Networks -е инициатива, финансирана от програмата “Specific Actions - Matchmaking events”, която цели развитието на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и партньорства между компании от европейски страни. Нейната цел е да популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от Enterprises Europe Network, за да се улеснят бизнес споразуменията, технологичните и изследователските споразумения, чрез имплементирането на двустранни срещи - фокусирани върху околната среда, обработването на води, рециклиране, управление на отпадъците и възобновяеми енергийни източници.

ПАРТНЬОРИ
Партньорството в проекта BE2WEEN е съставено от 15 организации, покриващи 12 европейски страни: Италия (координатор), Испания, България, Латвия, Гърция, Полша, Чехия, Израел, Германия, Сърбия, Дания и Унгария.

B2B
TERRATEC/ENERTEC 2011 е третото международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри сътрудничеството между предприятията и тяхното развитие на чуждите пазари. Изложението е фокусирано върху страните от Централна, Източна и Югоизточна Европа, както и страните от ОНД. Повече информация може да намерите на www.terratec-leipzig.de и www.enertec-leipzig.de.
TERRATEC/ENERTEC 2011 ще се проведе от 25 до 27 януари 2011г. в Лайпциг. Специфичните за изложението сектори са:

Сектори

 • Децентрализирани технологии за пречистване на води, управление на водите и рециклиране
 • Технологии за измервания, контрол и анализ
 • Опазване на почвите
 • Енергийни технологии (акцент върху децентрализирани решения)
 • Енергийни запаси
 • Енергийни услуги
 • Възобновяема енергия (акцент върху биоенергията)

Подсектори:

 • Води: водоснабдяване; отпадни води и третиране на канални води; екологични услуги, свързани с водите и отпадните води;
 • Води: отпадъци, рециклиране, възобновяване на ресурси; екологични услуги, свързани с отпадъците и рециклирането им
 • Почви: предпазване на почвите и възстановяване; екологични услуги, свързани с почвите
 • Измерване, планиране и тестване: измервания, технологии за контрол и анализ, специфични за индустрията GIS решения и приложения
 • Почистване и превенция: общинско, индустриално и търговско почистване; контрол върху замърсяването на въздуха и екологични услуги, свързани с въздуха; сигурност на работното място и мерки за сигурност; екологични рискове; възобновяеми суровини и биогенни отпадъци
 • Технологии за енергийна конверсия и енергийно захранване: централизирани енергийни технологии (вкл. възобновяема енергия); технологии за енергийна ефективност; разпространение и съхранение на енергия; измервания, технологии/автоматизация за контрол и анализ; търговия и услуги.

ДАТА И МЯСТО

TERRATEC/ENERTEC 2011 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ на изложението в Лайпциг, 25 и 26 януари 2011г. от 9:30 до 17:00 часа. Събитието предвижда участие на около 120 компании, идващи от поне 12 европейски страни. Освен това може да се срещнете и с изложители, които представляват интерес за Вас.

ТАКСИ

 • Участието за Вас е безплатно.
 • Безплатни са преводаческите услуги (включително тези за изготвяне на профила на фирмата).
 • Безплатни кафе паузи и интернет.
 • Безплатен профил на фирмата както в каталога на цялото изложение, така и в каталога на проекта.
 • Покана за вечеря, организирана от партньорите по проекта.
 • Участниците в събитието трябва да заплатят транспортните си разходи и разходите за хотел. Фирмите, заявили желание за участие, могат да резервират самолетните си билети и хотелите сами, а при желание, Търговско-промишлена палата Враца ще направи необходимите резервации след съгласуването им с компаниите.

КАК РАБОТИ

Пакет услуги:

 • Публикация на фирмения профил на компанията в каталога на събитието (софтуер за срещи).
 • Уреждане на срещи според специфичните Ви изисквания.
 • Безплатни преводачески услуги (при поискване).

Процедури за организиране на срещите:

 • Желаещите да участват изпращат на Търговско-промишлена палата Враца своя фирмен профил. Профилите се изготвят на английски език. ТПП Враца ще Ви окаже пълна помощ при изготвянето и превода на профилите напълно безплатно.
 • Участниците избират компаниите, с които искат да се срещнат и информират ТПП Враца за избора си;
 • На участниците се изпращат предварителни програми, свързани със събитието.
 • Участниците могат да изискат промени дори по време на събитието;
 • Окончателните програми трябва да бъдат раздадени по време на регистрацията (вътре в изложението).
 •  

За повече информация, свързана със събитието:
Велина Савчева
Търговско-промишлена палата Враца
Enterprise Europe Network
ул. "Христо Ботев" 24 п.к. 267
гр. Враца, 3000