Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Двустранни бизнес срещи SMA/SMAGUA 2010

  15:32, 09 Feb 10

 ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА ИЗЛОЖЕНИЕТO SMA/SMAGUA 2010


ИНИЦИАТИВАТА BE2WEEN

Търговско-промишлена палата Враца Ви кани на международното изложение SMA/SMAGUA 2010 и участие в двустранни бизнес срещи в рамките на изложението, което ще се проведе от 2 до 5 март 2010г. в Сарагоса, Испания. Срещите се организират по проект BE2WEEN, съфинансиран от Европейската комисия.

BE2WEEN - Bridging Enterprises To Empower Environmental and Energy Networks -е инициатива, финансирана от програмата “Specific Actions - Matchmaking events”, която цели развитието на устойчиви търговски взаимоотношения, инвестиции и партньорства между компании от европейски страни. Нейната цел е да популяризира дейностите на бизнес коопериране между партньорите от Enterprises Europe Network, за да се улеснят бизнес споразуменията, технологичните и изследователските споразумения, чрез имплементирането на двустранни срещи - фокусирани върху околната среда, обработването на води, рециклиране, управление на отпадъците и възобновяеми енергийни източници.

ПАРТНЬОРИ
Партньорството в проекта BE2WEEN е съставено от 15 организации, покриващи 12 европейски страни: Италия (координатор), Испания, България, Латвия, Гърция, Полша, Чехия, Израел, Германия, Сърбия, Дания и Унгария.

B2B
BE2WEEN @ SMAGUA 2010 е първото международно събитие, организирано в рамките на проекта, имащо за цел да подобри сътрудничеството между предприятият собственото им развитие на чуждите пазари. Международното изложение SMA/SMAGUA (http://www.feriazaragoza.com/smagua_IN.aspx) е основното изложение в специфичния сектор на водните технологии и напояването. SMA/SMAGUA 2010 ще се състои от 2 до 5 март 2010 в Сарагоса. Специфичните за изложението сектори са: извличане на води, канализация и съхранение на водите, обработка на водите, водни приложения/напояване, друго оборудване, инженеринг, консултиране, компании за услуги и търговски публикации.

ДАТА И МЯСТО
BE2WEEN @ SMAGUA 2010 се състои от организирането на двустранни бизнес срещи в определена за това площ от 300 м2 на изложението в Сарагоса, 2 и 3 март 2010г. от 9 до 18 часа. Събитието предвижда участие на около 200 компании, идващи от поне 12 европейски страни.

СЕКТОРИ
Малките и средни предприятия, които ще участват, могат да бъдат селектирани сред представители на екологичната индустрия и по-точно: производители, дистрибутори и снабдители на технология и ноу-хау, свързани с технологията на обработване на водите, канализационни/пречиствателни станции, дистрибуция на оборудване, индустриална обработка на отпадни води, заводи за обработка на води, граждански инженеринг и инженеринг на околната среда, контрол върху замърсяването, технологии за подводни и канални води, оборудване за обслужване на сгради, прекарване на водите и транспорт, околна среда - атмосфера, околна среда - води, околна среда - енергия, оборудване за напояване, подпочвени води - бъдеще, усвояване на отпадни продукти, обработка на води и пречистване.

ТАКСИ

 • Участието за Вас е безплатно.
 • Безплатни са преводаческите услуги (включително тези за изготвяне на профила на фирмата).
 • Преференциални хотелски цени, договорени в рамките на проекта BE2WEEN.
 • Участниците в събитието трябва да заплатят транспортните си разходи и разходите за хотел. Фирмите, заявили желание за участие, могат да резервират самолетните си билети и хотелите сами, а при желание, Търговско-промишлена палата Враца ще направи необходимите резервации след съгласуването им с компаниите.

КАК РАБОТИ

Пакет услуги:

 • Публикация на фирмения профил на компанията в каталога на събитието (софтуер за срещи).
 • Уреждане на срещи според специфичните Ви изисквания.
 • Безплатни преводачески услуги (при поискване).

Процедури за организиране на срещите:

 • Желаещите да участват изпращат на Търговско-промишлена палата Враца своя фирмен профил. Профилите се изготвят на английски език. ТПП Враца ще Ви окаже пълна помощ при изготвянето и превода на профилите напълно безплатно.
 • Участниците избират компаниите, с които искат да се срещнат и информират ТПП Враца за избора си;
 • На участниците се изпращат предварителни програми, свързани със събитието.
 • Участниците могат да изискат промени дори по време на събитието;
 • Окончателните програми трябва да бъдат раздадени по време на регистрацията (вътре в изложението).
 •  

За повече информация, свързана със събитието:
Велина Савчева
Търговско-промишлена палата Враца
Enterprise Europe Network
ул. "Христо Ботев" 24 п.к. 267
гр. Враца, 3000