Враца, България

Видеонаграда 2010

  08:16, 11 Jan 10

 Търсим победител: Европейска видеонаграда за предприемачество’2010!

Обичате ли да правите филми?
Уникални и нови ли са Вашите идеи?
Можете ли да разкажете една приказка за предприемачеството?
Ако отговорите са "Да", не пропускайте възможността да участвате в Европейската видео награда за предприемачество за 2010 г. и да спечелите над 3000 евро!
Европейската комисия приканва предприемчивите любители на киното да докажат своята креативност и умения, като направят кратък видеофилм, който засяга следните въпроси: Какво представлява предприемачеството? Какво би поощрило хората да станат предприемачи? Какво би могло да премахне старите предразсъдъци и да предложи нови представи за предприемачеството?

Европейската комисия връчва награди в следните категории:
"Предприемачеството – Един различен начин на живот"
"Предприемачеството – Предизвикателства и удовлетворение"
"Предприемачеството – Пътят към бъдещето"

Видеофилмите, спечелили първа награда във всяка от трите категории, ще получат 3 333 евро, класираните на второ място ще получат 2 222 евро, а спечелилите трета награда ще получат 1111 евро. Всяка от наградите ще бъде обща сума, която не включва продуцирането на видеофилмите или други разходи.
От останалите състезатели, които не са получили нито една от гореспоменатите девет награди, ще бъдат подбрани петима „специални победители“, които ще бъдат наградени с по 555 евро. Тези специални награди са предназначени за хора на възраст до 25 години.

За повече информация посетете:
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/video-award/index_bg.htm

Конкурсът е отворен за: Всички физически и юридически лица, които са граждани или пребивават в държава-членка на Европейския съюз, както и лицата, пребиваващи в Норвегия, Исландия, Лихтенщайн, Хърватия, бивша югославска република Македония, Черна гора, Албания, Сърбия, Турция или Израел.