Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Двустранни бизнес срещи Израел 2010 г

  15:19, 03 Dec 09

 Двустранни бизнес срещи Израел 2010 г

Центърът EEN Враца участва в организирането на двустранни бизнес срещи в рамките на международното изложение за възобновяеми енергийни източници в Израел по проект ECO4B
Match-making Eilat-Eilot Conference 2010

Международната конференция и изложение Eilat, свързано с възобновяемите енергийни източници, ще бъде организирано в Eilat (Herods Hotel) от 16 до 18 февруари 2010 г.

Проектът ECO4B има щанд в залата на изложението, където паралелно и в съседство с конференцията, ще се проведат двустранни партньорски бизнес срещи, в продължение на трите дни на събитието.

Процесът на срещане на потенциални партньори ще бъде осигурен от Matimop-Израелски индустриален център за НИРД, в сътрудничество с партньорите по проекта ECO4B.
Идентифицирането на съответствията ще бъде направено по време на седмиците, предхождащи събитието от квалифициран персонал.
За да се изпълни тази задача, интензивно ще се използват базите данни на Matimop и инструментите за идентифициране на потенциални партньори: националната база данни (Matimop ръководи националната база данни за индустриите), съчетано с контактите на EEN.
Срещите ще се състоят на номерирани маси.
Преди събитието всяка присъстваща фирма ще получи наръчник за избор на съответстваща организация и след избора на срещите, ще получи друг наръчник, съдържащ подробно описание на компаниите, с които ще се срещне с цел предварително да се идентифицират потенциални области, в които би могло да се осъществи сътрудничество.

На компаниите ще бъде оказвана непрекъсната подкрепа от персонала по проекта по време на 3-те дни на събитието. Участниците в събитието ще спечелят и от достъпа до конференцията и лекциите.

Eilat-Eilot е отлична възможност за всички компании, работещи в сферата на възобновяемите енергийни източници, да намерят международни партньори за своята дейност и да научат повече за последните новости и бъдещи тенденции за развитие в сектора.

За допълнителна информация:
Велина Савчева
ТПП Враца
Enterprise Europe Network – България
тел.: 092 660271
e-mail: cci-vr@bitex.com