Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Втори Международен форум "Дунав"

  15:08, 09 Oct 09

 Втори Международен икономически форум "Дунав"

Български икономически форум и Община Монтата организират на 20-21 октомври 2009 г. в Младежкия дом на град Монтана втори Международен икономически форум „Дунав”. Партньори на събитието са Министерството на труда и социалната политика и Министерството на земеделието и храните.

Форумът е под надслов „Стимулиране на бизнеса и местното развитие в условията на глобална рецесия” и е насочено към представяне на стопанското развитие на Северозападния район за планиране и неговите икономически връзки със съседните региони от Румъния и Сърбия. Форумът ще бъде открит на 20 октомври 2009г. от г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната политика и от г-н Златко Живков, кмет на Община Монтана.

Целта на форум „Дунав” е да се утвърди като ежегодна среща на бизнеса и администрацията от централно, областно и общинско ниво за обсъждане и оценка на икономическите процеси в региона. Очакваме ежегодното провеждане на събитието да повиши интереса към Северозападния район за планиране, да съдейства за създаване трайни партньорства и нови контакти между фирмите. Първото издание на събитието се проведе миналата година в гр. Враца. На него присъстваха над 350 участника.


Акцентът на събитието тази година ще падне върху предизвикателствата пред регионалното развитие в условията на глобална рецесия и стимулирането на бизнеса и проектите на местно ниво.

Част от темите, които ще бъдат дискутирани, са:

  • Транспортни и инфраструктурни предизвикателства пред района;
  • Публично-частно партньорство и успешно разработване на проекти по европейските програми в условията на криза;
  • развитие на туризма в региона, програма за развитие на селските райони;
  • енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници;
  • приоритети и проекти на трансгранично сътрудничество.


Регистрационна форма за участието и детайлната програма можете да получите в офиса на EEN-Враца.