Враца, България

Двустранни бизнес срещи Info System 2009

  14:58, 13 Aug 09

 Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на информационните технологии в рамките на 23-ия Панаир за информационни системи (Info System 2009) в Солун, Гърция

Enterprise Europe Network – България (EEN), в сътрудничествo с HELPFORWARD – Гърция, организират за поредна година на 1 - 4 октомври 2009 Международни дни за двустранни бизнес срещи в областта на информационните технологии в рамките на 23-ия Панаир за информационни системи (Info System 2009) в Солун, Гърция.

Защо да участвате?

Международните дни за двустранни бизнес срещи Ви дават възможност да:

  • създадете полезни контакти с потенциални партньори от Европа;
  • намерите потребители за своите нови технологии;
  • откриете доставчици на нови технологии;
  • получите информация за новите тенденции в развитието сектора.

Как да участвате?

Регистрирайте се on-line на http://www.helexpo.gr/registrationeng/registration.asp Профилите се публикуват в каталог на събитието, който ще бъде достъпен онлайн и ще ви послужи да изберете организациите, с които бихте желали да се срещнете по време на технологичните дни. Ако имате проблем с посочения интернет адрес за регистрация, моля изтегелете регистрационната форма и я изпратете на e-mail: cci-vr@bitex.com или cci-vr@online.bg

Какво Ви предлагаме?

  • Възможност да намерите бизнес партньори за нови продукти и технологични решения.
  • Организиране на двустранни срещи на специално организирано за целта място.
  • Предварително изготвяне на програма за срещите на фирмите.
  • Публикуване на профилите на избраните фирми в официалния on-line каталог.
  • Техническа помощ по време на събитието;

Работният език на събитието е английски.

Участието в събитието е безплатно.

Срокове:
Регистриране на технологични профили - 21/09/2009
Заявяване на двустранни срещи от онлайн каталога - 25/09/2009
Изпращане на индивидуалните програми за срещи 30/09/2009

За допълнителна информация:
Станимира Боцева
ТПП Враца
Enterprise Europe Network – България
тел.: 092 660271
e-mail: cci-vr@bitex.com