Враца, България

Конкурс за иновативно предприятие

  17:13, 03 Jul 09

 Пети национален конкурс за иновативно предприятие на годината 2008

 

 

Организатори:

Фондация " Приложни изследвания и комуникации", Еnterprise Europe Network – България, в партньорство с Министерството на икономиката и енергетиката, Мисията на Световната банка в България и с подкрепата на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия

Описание:

Целта на конкурса  е да покаже добрия български модел за бизнес, да привлече вниманието на широката общественост върху постиженията на българските предприятия в областта на иновациите и така да стимулира повече фирми за успех.

 

Кандидатурите ще бъдат оценявани от експертна комисия по специална методология. Десетте фирми, постигнали най-високи резултати, ще бъдат посетени от експерти от Фондация “ПИК”. Финалният етап е разглеждане на номинациите от жури, съставено от представители на министерства, работодателски, научни и нестопански организации, Мисията на Световната банка и други.

Наградите ще бъдат връчени на тържествена церемония по време на Петият национален иновационен форум (м. февруари 2009 г, София).

Наградата е не просто за имидж, тя повишава авторитета на всяка фирма, кандидатстваща за финансиране по различни програми и проекти. Затова очакваме конкурсът да се популяризира сред българските предприемачи и те да представят своите нови идеи, технологии и продукти.

Кой може да участва?

В конкурса могат да участват иновативни предприятия от всички сектори на българската промишленост, включително информационните технологии.

Иновативно предприятие е това, което през последните три години e реализиралo на пазара нови или значително усъвършенствувани продукти/стоки и услуги и/или процеси.

За участие:  

Попълнете приложената карта за участие и я изпратете на e-mail: Innoaward@online.bg до 25.01.2009 г.

Информация:  

Повече информация за конкурса може да немрите тук

За контакт: 

Тел.: 092 660271

Факс:092 626308

Email: cci-vr@bitex.com

Станимира Боцева