Враца, България

SME Week

  17:08, 28 Apr 09

 Седмица на малките и средни предприятия от 6 до 14 май 2009 година

Какво представлява седмицата на МСП?

Първата европейска седмица на МСП, която ще се проведе от 6 до 14 май 2009, е кампания, която има за цел да популяризира предприемачеството в цяла Европа и да информира предприемачите за подкрепата, предлагана на европейско, национално и местно равнище.

Тя дава възможност на малките и средните предприятия да открият разнообразна информация, консултации, подкрепа и идеи, които да им помогнат да развиват дейността си.

През цялата 2009 г. ще бъдат организирани прояви, които ще информират, подпомагат и свързват съществуващи и потенциални предприемачи и ще им помогнат да разработят нови идеи и да се възползват от персонализираната информация и подкрепа.

Седмицата на МСП насърчава малките и средните предприятия и им помага да достигнат своя пълен потенциал. Тя се счита и за възможност за вдъхновяване на потенциални предприемачи да направят "големия скок" към постигане на своите цели. Европейската седмица на МСП се координира от Генерална дирекция "Предприятия и индустрия" на Европейската комисия, но по-голямата част от проявите и дейностите, които се провеждат в рамките на тази седмица, се организират от бизнес организации, организации за подкрепа, регионалните и местни власти и други лица от участващите държави. Седмицата на МСП е една от мерките, които прилагат „Small Business Act” (Законодателния акт за малкия бизнес) - първата цялостна политическа рамка, насочена към МСП, за ЕС и държавите-членки.

Целите на седмицата на МСП са:

  • Да информира: да осигурява и разпространява информация относно предложенията на ЕС и националните власти за подпомагане на малките предприятия
  • Да осигурява подкрепа: да създава партньорство между ЕС и МСП, подчертавайки, че Европа е по-силна с повече конкурентноспособни МСП и факта, че ЕС е готов да им предложи подкрепа и консултации
  • Да вдъхновява: да мотивира съществуващите МСП да разширят своя мироглед и да развият и разраснат своята дейност
  • Да осъществява обмен: да разпространява идеите и да подпомага обмена на опита на предприемачеството и предприемачите
  • Да насърчава: да убеждава младите хора, че предприемачеството е привлекателна възможност за кариера

Повече информация ще намерите на сайта на Европейската комисия, посветен на седмицата на МСП - http://ec.europa.eu/enterprise/policies/entrepreneurship/sme-week/index_bg.htm.