Враца, България

Consultation Innovation Support

  16:56, 17 Mar 09

 Европейската комисия стартира консултация с бизнеса относно иновационната подкрепа и иновационната политика на ЕС

Основната цел на публичната консултация е да получи по-добра представа за това как да подобри ефективността на механизмите за публична подкрепа за иновациите в Европейския съюз на фона на непрекъснато развиващите се иновационни модели в предприятията. Консултацията е започнала на 9 март 2009 год. и ще бъде отворена до 4 май 2009 год. Ако желаете да се включите в процеса на формиране на политики на ЕС и по-специално да дадете своето мнение относно инструментите за подпомагане на иновациите, можете да попълните въпросника на английски език, който ще намерите в интернет на адрес: http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=InnovationSupport

Въпросникът е "отворен тип", т.е. предложени са възможните варианти за отговор, като могат да се пишат и коментари (по желание), попълването му не би следвало да отнеме повече от 15-20 минути.

Ако имате нужда от допълнителна информация или помощ при попълването на въпросника, моля не се колебайте да се свържете с нас:
Тел.: 092 660271, 660273
Факс: 092 626308
E-mail: cci-vr@online.bg
Лице за контакти: Станимира Боцева

Ще Ви бъдем благодарни, ако ни информирате по e-mail, в случай, че се включите в тази публична консултация.