Враца, България

Business with Turkey

  16:53, 16 Mar 09

 Турция - икономически профил на страната

Световната банка е изготвила справочно издание за Турция, предназначено за тези, които искат да правят бизнес с тази страна. В изданието можете да намерите информация за:

  • Стартиране на нов бизнес
  • Издаване на разрешителни за строеж
  • Наемане на работници
  • Регистриране на собственост
  • Получаване на кредити
  • Защита на инвеститорите
  • Данъци
  • Изданието е практически насочено и дава ясни указания за всички процедури.

Изтеглете от тук.