Считано от 01.01.2022 г. ТПП Враца не е част от мрежата на EEN / As of 01.01.2022, CCI Vratsa is not part of the Enterprise Europe Network.

Враца, България

Effective Energy Construction Brno 2009

  14:39, 14 Mar 09

 Бизнес форум и двустранни срещи "Ефективно енергийно строителство"
21 април 2009 в Бърно, Чехия

Теми на форума:

 • Перспективни и ефективни технологии в строителството (нискоенергийни /пасивни/интелигентни/екологични/ ниско бюджетни къщи, изолации на сгради).
 • Строителни материали (сградна химия, облицовъчни и изолационни материали)
 • Зелена енергия: системи и съоръжения за използване на енергия от алтернативни източници (слънчеви панели и аксесоари, топлинни помпи, оборудване за топлинно възстановяване, оборудване за охлаждане и възстановяване на топлина, малки вятърни мелници -за жилищни блокове)
 • Отоплителната техника (оборудване за енергийно използване на твърди и течни био-горива и отпадъци)
 • Контролиращо и измерващо оборудване за регулиране на отоплението в сгради (оборудване за регулиране температурата в сгради, сензори, термостати, оборудване с дистанционно управление)

Целеви групи:
Фирми и изследователски институти в сферата на ефективно енергийно строителство, които търсят бизнес или технологично коопериране в секторите:

 • Устойчиво строителство
 • Интелигентна енергия
 • Околна среда

Какво Ви предлагаме при заявен интерес от Ваша страна:

 • място за срещи с посетители и изложители на панаира в Конгресния център в Бърно
 • безплатен билет за вход в Панаира и каталог на изложителите
 • програма на предварително уговорените срещи с фирми и потенциални клиенти
 • помощ при онлайн попълване на профил
 • безплатна презентация и представяне на вашата фирма на по време на двустранните срещи
 • помощ от представител на Enterprise Europe Nework България преди, по време и след срещите

Пътни разходи и настаняване:

Всички пътни и дневни разходи се поемат от участниците. При заявен интерес можем да съдействаме за групово пътуване със самолет, или автомобили, както и за резервация на хотел.

Крайни срокове:

 • заявяване на интерес: до 26 февруари 2009
 • регистрация и изпращане на профили: до 31 март 2009
 • уточняване на индивидуални срещи: до 12 април 2009

Как да участвате:

Може да участвате както като посетители и изложители на Строителния панаир, така и само на брокерските срещи, организирани от Enterprise Europe Network и секторна група "Устойчиво строителство"

При проявен интерес, моля свържете се с Enterprise Europe Network Враца не по-късно от 25 февруари 2009 год.
Тел. 092 660271
e-mail: cci-vr@online.bg
Лице за контакти: Станимира Боцева