Враца, България

Energy Med 2009

  09:49, 10 Feb 09

Международни дни за бизнес срещи в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност
EnergyMed 2009, Неапол

На 26 и 27 март 2009 в Неапол, Италия, ще се проведат Международни дни за бизнес срещи в сферата на възобновяемите източници на енергия и енергийната ефективност. Събитието се организира в рамките на изложението EnergyMed 2009. Организатор е консорциумът Bridge Economies (www.bridgeconomies.eu) (Enterprise Europe Network – Италия), в сътрудничество с представители на българската мрежа Enterprise Europe Network.

Събитието предоставя възможност на фирми, университети, научноизследователски организации и административни структури в тази област да обменят информация, текущи технологични профили и профили за бизнес сътрудничество.

На 26 март в сградата на хотел „Expo” в Неапол ще бъдат проведени и три семинара по теми от сферата на енергийната ефективност, организирани от Bridge Economies, представляваща италианския регион Кампания.

Няма такса за участие в дните за международни бизнес срещи и съпътстващите ги семинари.

Изложението EnergyMed 2009 е насочено към

 • Фирми за производство, разпространение и продажба на енергия
 • Енергийни агенции и агенции за технологичен и професионален обмен
 • Държавни и местни административни органи
 • Транспортни компании
 • Университети и Научноизследователски институти
 • Крайни потребители

Направленията на енергетиката и енергийната ефективност, на които ще бъде акцентирано по време на изложението включват:

 • Биомаса
 • Когенерация
 • Компоненти, инструменти и софтуер
 • Енергийна ефективност на сгради
 • Енергоспестяване и енергийна ефективност
 • Геотермална енергия
 • Отопление и климатизация
 • Хидро-електрическа енергия
 • Фотоволтаици
 • Преработка и управление на отпадъци
 • Изследователска дейност и обучение
 • Слънчева енергия
 • Устойчив технологичен обмен и обучение
 • Технически и специализирани публикации
 • Управление на води
 • Ветрогенерирана енергия

Данни и статистика за последното изложение - EnergyMed 2008

 • 8000 кв.м. изложбена площ
 • Над 2000 участници в семинарите
 • 7 международни делегации
 • 150 местни и международни изложители
 • 18000 посетители
 • 20 спонсора
 • 32 асоциации
 • 350 двустранни срещи и директни контакти между фирми, научноизследователски организации и университети
 • 180 контакта за всяка от участвалите фирми (средно)
 • Над 100 изложители от 18 страни в дните за Международен технологичен трансфер.

ТУК можете да намерите информация за регистрираните до момента изложители в EnergyMed 2009. Публикуваните профили са в сферата на ветрогенерираната енергия, когенерацията, слънчевите системи и технологии, както и за технологии за третиране на промишлени отпадни води.

Крайните срокове за мероприятието са както следва:

 • 23 февруари 2009 - подаване на профили, които ще бъдат публикувани в каталога на събитието;
 • 8 март 2009 - регистрация за участие и подаване на профили, които ще се публикуват на уебсайта на събитието;
 • 13 март 2009 - заявяване на двустранни срещи;
 • 17 март 2009 - изпращане на предварителните програми до всеки участник;
 • 19 март 2009 - потвърждаване на срещите;

За допълнителна информация и регистрация можете да разгледате уебсайта на събитието или да се свържете с Европейския информационен и иновационен център - Враца - Enterprise Europe Network (ТПП Враца) – тел. 092/ 660271, e-mail: cci-vr@online.bg
За контакти: Станимира Боцева, Оля Генова, Даниела Цолова, Мая Милова